martedì 12 novembre 2013

120x120 Medana Art 2013


Mercoledì 20 novembre alle ore 18.00
Palazzo Attems-Petzenstein p.zza Edmondo De Amicis 2 34170 Gorizia

120 x 120 
medana art 2013

collezione / zbirka 

Ivica Arandus, Germania / Nemčija

Maurizio Armellin, Italia / Italija
Aleks Bartosik, Canada / Kanada
Miha Boljka, Slovenia / Slovenija 
Martin Borodač, Slovacchia / Slovaška

 Beti Bricelj, Slovenia / Slovenija 
Klemen Brun, Slovenia / Slovenija

Simona Fedele, Italia / Italija 
Helidon Haliti, Albania /Albanija

Bojana Križanec, Slovenia / Slovenija
Vladimir Leben, Slovenia / Slovenija

Marina Legovini, Italia / Italija
Radmila Lizdek, Bosnia ed Erzegovina / Bosna in Hercegovina
Veronika Lučeničova Gabčova, Slovacchia / Slovaška
Nikolaj Mašukov, Slovenia / Slovenija

Billy Mazreku, Albania / Albanija
Elisabeth Mazzoni, Francia / Francija

Bane Milenković, Croazia / Hrvaška
Adoka Niitsu, Giappone / Japonska

Jasmina Rojc, Slovenia / Slovenija
Lidija Šeler, Croazia / Hrvaška

Régis Sénèque, Francia / Francija
Stojan Špegel, Slovenia / Slovenija

Jože Šubic, Slovenia / Slovenija
Bojan Šumonja, Croazia / Hrvaška

Etko Tutta, Slovenia / Slovenija
Kruno Vrgoč, Croazia / Hrvaška

Lee Youngji, Corea del Sud / Južna Koreja

La creazione di nuove forme di legami sociali che dovrebbero aiutarci a trovare un equilibrio nel mondo odierno, pieno di tensioni e contrasti, è uno dei principali compiti degli artisti contemporanei. Ma non soltanto di quelli che collegano la propria creatività alla vita quotidiana. I concetti di coworking, di codipendenza reciproca, di partecipazione attiva degli artisti ad una comunità allargata costituiscono la base di numerosi programmi di soggiorno in zone rurali tra i quali si può inserire anche il laboratorio creativo internazionale di Medana.
MMM art non è un esempio isolato di comune artistica, bensì una forma dinamica di collegamento tra arte e cultura locale che da un lato supporta la creatività e la circolazione attiva di idee creative originate da artisti provenienti da tutto il mondo e dall’altro supporta lo sviluppo sostenibile dell’intera area del Collio. La mostra raccoglie le opere pittoriche (su tela 120 x 120 cm) e un’opera scultoria di ventinove artisti provenienti da undici Paesi che hanno partecipato ai due laboratori di quest’anno. Gli artisti comunicano con i visitatori sia attraverso le proprie storie personali sia attraverso le immagini concrete del Collio, scaturite dall’esperienza personale.

Vzpostavljanje novih oblik družbenih vezi, ki naj bi pripomogle k iskanju ravnovesja v današnjem svetu, polnem napetosti in nesoglasij, sodi med najpomembnejše naloge sodobnih umetnikov. A ne le tistih, ki svoje ustvarjanje povezujejo z vsakdanjim življenjem. Ideje sodelanja, vzajemne soodvisnosti, participativnosti in aktivnega vključevanja umetnikov v širšo skupnost so temelj številnih ruralnih rezidenčnih programov, med katere lahko uvrstimo tudi mednarodno umetniško kolonijo v Medani. MMM art ni izolirana umetniška komuna, ampak dinamična forma povezovanja umetnosti in lokalne kulture, ki podpira ustvarjalnost in aktivni pretok kreativnih idej umetnikov s celega sveta, po drugi strani pa nudi podporo trajnostnemu razvoju širšega območja Brd. Razstava predstavlja slikarska dela (na platnu 120 x 120 centimetrov) in skulpturo devetindvajsetih ustvarjalcev iz enajstih držav, udeležencev dveh letošnjih kolonij, ki gledalca nagovarjajo bodisi s svojimi osebnimi zgodbami bodisi s subjektivno občutenimi podobami konkretnega briškega prostora.

Nataša Kovšca